This text is replaced by the Flash movie.
Welkom bij het HAK Groente-Instituut
Iedereen weet het, maar vrijwel niemand eet het….200 gram groente per dag.
Het stimuleren van gezonde voeding, met als belangrijk onderdeel daarvan het verhogen van de groenteconsumptie, staat hoog op de maatschappelijke agenda. Daarbij gaat het zowel om meer groente als om meer variatie in groente.
Naast een goed en gevarieerd aanbod van lekkere en gezonde groenteproducten, is eenduidige en heldere informatie over groenten hierbij van groot belang. Het HAK Groente-instituut is opgericht om de feiten en kennis over groenten én de rol van groenten in relatie tot gezondheid toegankelijk te maken en een bijdrage te leveren aan onze gezamenlijke doelstelling: het verhogen van de groenteconsumptie.
Via deze website over groente en gezondheid wil het HAK Groente-instituut een bron van inspiratie en informatie zijn voor professionals zoals (para)medici, diëtisten en voedingsvoorlichters. Samen met u wil HAK van het HAK Groente-instituut hét kennis- en ervaringsplatform over groente maken. Op deze website kunt u ook uw eigen suggesties, adviezen en tips delen met uw collega’s en de informatie vervolgens meenemen in uw advies aan anderen.
Snelkeuze
Groenten
NutriŽnten
Blijf op de hoogte van nieuws en recepten.
© Copyright 2007/2008. HAK Groente Instituut. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy