This text is replaced by the Flash movie.
Doelstelling HAK Groente-instituut
Door het toegankelijk maken van feiten en kennis over groente en de rol van groente in relatie tot gezondheid wil het HAK Groente-instituut een bijdrage leveren aan het stimuleren van de groenteconsumptie omdat dit van belang is voor het algemeen welzijn.

Hoe?
 • Feiten over groente in relatie tot een gezonde en verantwoorde levensstijl op een begrijpelijke manier toegankelijk maken voor geïnteresseerden.
 • Publicaties en nieuwe inzichten over groenteconsumptie in relatie tot gezondheid onder de aandacht brengen van professionals, zoals diëtisten en huisartsen.
 • Stimuleren van onderzoek naar groente in relatie tot gezondheid.
 • Stimuleren van projecten waarmee de kennis over groente wordt verhoogd.
 • Ontwikkelen en beschikbaar stellen van lesmateriaal over groente, gezondheid en verantwoorde levensstijl voor gebruik op scholen
Raad van Advies
Het HAK Groente-instituut hecht veel belang aan objectieve en wetenschappelijk onderbouwde informatie. Daarom laat zij zich adviseren door een Raad van Advies waarin de volgende onafhankelijke deskundigen zitting hebben:
 • Yneke Vocking (Voedingskundige en columniste voor o.a. Telegraaf en Fitclub.nl).
 • Willy Gilbert-Peek (Voorzitter Diëtisten Coöperatie Nederland en docente Voeding aan het Albeda College te Rotterdam).
 • Matthijs Dekker (Universitair hoofddocent Productontwikkeling en Kwaliteitskunde Wageningen UR)
 • Adviseur:
  Peter van den Broek (Projectmanager Groenten en Fruit, Voedingscentrum Nederland) 
Snelkeuze
Groenten
NutriŽnten
Blijf op de hoogte van nieuws en recepten.
© Copyright 2007/2008. HAK Groente Instituut. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy